Misja przedszkola nr 83

MISJA PRZEDSZKOLA :

  • WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA, PRZYGOTOWANIE GO DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH, PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE, ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI WE WSZYSTKICH SFERACH ROZWOJU
  • WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I RODZCÓW NA ZASADZIE PARTNERSTWA W DĄŻENIU DO USPRAWNIANIA DZIAŁALNOŚCI PEDAGOGICZNEJ Z DZIECKIEM